Home » Công nghệ » Thủ thuật sử dụng iPhone người dùng phải biết

Thủ thuật sử dụng iPhone người dùng phải biết

Thủ thuật dùng iPhone người dùng phải biết

Bằng cách nào nhằm mo khoa icloud iphone 6 nhanh nhất
iOS của iPhone được sản xuất đơn giản để trở nên rất tốt, có thể thỏa mãn các yêu cầu của người dùng một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, với một vài mẹo sử dụng, bạn còn có thể gia tăng tốc độ cho trải nghiệm iOS của mình cho tốc độ tốt hơn nữa.

 

Tắt cuộc gọi với tai nghe
Khi đã nói chuyện xong bạn có khả năng ngắt cuộc gọi nhờ vào nhấn giữ nút giữa trong 2s và cuộc gọi sẽ tự tắt.
chụp ảnh trên iPhone bằng tai nghe
Nếu bạn cần selfie bằng camera chính của iPhone nhưng lại ngại nhấn nút “+” trên phím cứng của máy thì có thể thay bằng phím “+” trên headphone, đó cũng là phím ra lệnh chụp ảnh của iPhone trên headphone.
Mở siri bằng headphone
Thông thường bạn sẽ có hai cách để mở siri trên iPhone chi tiết bạn xem bật siri trên iPhone nhưng sau đây bạn có khả năng mở và ra lệnh cho siri nhanh chóng bằng cách nhấn giữ nút giữa mỗi thời điểm hiện siri.